اطلاعیه گروهبندی برگزاری آزمون بنیاد ICDl

اطلاعیه گروهبندی برگزاری آزمون بنیاد ICDl

قابل توجه آن دسته از دانش آموزانی که در آزمون

بنیاد ICDl شرکت نموده اند،جهت مشاهده گروهبندی و زمان آزمون

بنیاد ICDl  بر روی لینک زیر کلیک نمایید.

زمان برگزاری آزمون مورخ ۹۷/۳/۶ می باشد.

* همراه داشتن اصل شناسنامه الزامی می باشد.

* پوشیدن لباس فرم الزامی می باشد.

برای مشاهده لیست گروهبندی آزمون اینجا را کلیک نمایید.