اطلاعیه مهم پایگاه تابستانه مهرآیین

اطلاعیه مهم پایگاه تابستانه مهرآیین

برنامه جدید مجموعه مدارس مهرآیین جهت

هدفمندسازی اوقات فراغت دانش آموزان

بدین وسیله به اطلاع می رساند کلاس های تابستانه مهر آیین، به منظور جلوگیری ازافت ناشی از فاصله زمانی و

حفظ آمادگی و پیشرفت دانش آموزان برای سال تحصیلی آینده 

در روزهای یکشنبه و سه شنبه از ساعت 9 الی 13 در دبستان برنامه ریزی گردیده است.

لذا حضور تک تک دانش آموزان در این کلاس ها مورد تاکید است.

لطفا برای ثبت نام  دانش آموز در کلاسهای خارج از دبستان، در روزهای غیر از یکشنبه و سه شنبه برنامه ریزی شود.

برنامه های پیش بینی شده ، نحوه ی برگزاری و جزئیات بیشتر کلاس ها در روز تحویل کارنامه ارزشیابی

از طریق آموزگاران مربوطه به اطلاع شما عزیزان خواهد رسید.

                                                                                           با آرزوی اوقاتی خوش برای تک تک شما