برگزاری آزمون بنیاد ICDL

برگزاری آزمون بنیاد ICDL

روز یکشنبه مورخ ۶ خرداد ۹۷ آزمون

بنیاد ICDL در دبستان برگزار گردید.