اطلاعیه مهم برگزاری کلاسهای تابستانه پایه ششم

اطلاعیه مهم برگزاری کلاسهای تابستانه پایه ششم

به اطلاع آندسته از اولیای گرامی که در کلاسهای 

تابستانه پایه ششم ثبت نام نموده اند،می رساند

جهت کلاسبندی دانش آموزان،تعیین سطح پایه ششم  از درس ریاضی روز سه شنبه مورخ 29 خرداد راس ساعت 9 صبح در دبستان برگزار می گردد.

حضور تمامی دانش آموزان با لباس کامل فرم مورد انتظار است.

با تشکر و احترام