افتخارآفرینی در المپياد بین المللی كانگورو

افتخارآفرینی در المپياد بین المللی كانگورو

افتخار آفرینی ریاضی دانان کوچک مهرآیینی

در مسابقات بین المللی کانگورو را

به  خانواده بزرگ مهرآیین تبریک می گوییم.