اطلاعیه کلاس ریاضی تابستانی پایه ششم

اطلاعیه کلاس ریاضی تابستانی پایه ششم

قابل توجه اولیای ارجمند پایه ششم

که در تعیین سطح درس ریاضی  شرکت نموده اند،

اولین جلسه کلاس پایه ششم روز سه شنبه

مورخ 97/4/5 ساعت 8:30 صبح می باشد.

نتیجه تعیین سطح همان روز به اطلاع شما خواهد رسید.

با تسکر و احترام