نفرات برتر آزمون مبتکران پایه های سوم تا ششم

نفرات برتر آزمون مبتکران پایه های سوم تا ششم

*پيروز کسي است که با زيبايي اميد، آينده را بيارايد*

هزاران گل تقدیم دانش آموزان پر تلاش مهرآیینی باد که بار دیگر در آزمون های مبتکران ،

افتخار آفریدند.

نفرات برتر آزمون مبتکران پایه های سوم تا ششم

نفرات برتر آزمون مبتکران پایه های سوم تا ششمنفرات برتر آزمون مبتکران پایه های سوم تا ششمنفرات برتر آزمون مبتکران پایه های سوم تا ششم