ولادت امام رضا(ع) مبارک

ولادت امام رضا(ع) مبارک

خاک توس می جهد، ستارگان به آسمان ، شمس

همیشه در طلوع، مهر کران خاوران سجده گه

اهل فلک، بوسگه حور و ملک، بارگه قدس رضا،منشا فیض عرشیان . . .

ولادت امام رضا(ع) مبارک باد

بهترین شادباش ها تقدیم به شما