اطلاعیه بسیار مهم در رابطه با لباس فرم

اطلاعیه بسیار مهم در رابطه با لباس فرم

با سلام وعرض ادب

قابل توجه آندسته ازاولیای محترمی که تمایل دارند

دانش آموز خود رابه شعبه جدید دبستان مهرآیین انتقال دهند،

با توجه به تغییر رنگ لباس فرم شعبه جدید نهایتا تا فردا روزچهارشنبه مورخ 97/5/24 درخواست انتقال خود را به دفتر دبستان اعلام نمایند.

درصورت عدم اعلام ،لباس فرم شعبه بیستون برای دانش آموز دوخته خواهد شد.

با تشکر و احترام