ولادت امام علی نقی (ع) مبارک باد

ولادت امام علی نقی (ع) مبارک باد

میلاد نور مبار ک باد

امام هادی(ع) : " هرکس بذر خوبی بکارد،

شادمانی درو می کند." همیشه شادمان باشید.