اطلاعیه مهم مربوط به پایه ششم

اطلاعیه مهم مربوط به پایه ششم

قابل توجه اولیای پایه ششم

جهت کلاسبندی دانش آموزان،تعیین سطح پایه ششم  از درس ریاضی فردا روز سه شنبه مورخ 6 شهریور راس ساعت 10 صبح در دبستان برگزار می گردد.

حضور تمامی دانش آموزان با لباس کامل فرم مورد انتظار است.

با تشکر و احترام