اطلاعیه تحویل لباس فرم دبستان

اطلاعیه تحویل لباس فرم دبستان

قابل توجه اولیای ارجمند:

لطفا جهت تحویل لباس فرم دانش آموز و تکمیل

فرم سرویس طبق جدول زمانبندی به دبستان مراجعه فرمایید.

با تشکر و احترام