اطلاعیه تحویل لباس فرم پایه پنجم وششم

اطلاعیه تحویل لباس فرم پایه پنجم وششم

قابل توجه اولیای ارجمند پایه پنجم و ششم:

زمان و تاریخ تحویل لباس فرم دانش آموزان پایه

پنجم و ششم روز شنبه مورخ 24 شهریور ازساعت 9 الی 12 می باشد.

با تشکر و احترام