برگزاری جلسه تخصصی پایه پیش و اول دبستان

برگزاری جلسه تخصصی پایه پیش و اول دبستان

اولیای عزیز مهرآیینی

کودکی که برای مدت زمانی از محیط مدرسه و آموزش جدا شده و مدتی را در محیط بیرون به سر می برد،

در معرض فراموشی دانش ها و مهارتهای مختلف آموزشی و نیز شیوه ی برخورد با دیگران و رفتار دسته جمعی است،

لذا باید ترتیبی اتخاذ کنیم میان او ، پدر و مادرش و نیز معلم مدرسه، همزمان

با آغاز سال تحصیلی و ورود او به این محیط جدید که زین پس خانه ی دوم او خواهد بود تعامل مثبت برقرار گردد.

لذا به استحضار اولیای محترم پایه ی پیش و اول می رسانیم که اولین جلسه تخصصی اولیا با آموزگار مربوطه

روزچهارشنبه مورخ 97/06/21 در مکان دبستان برگزار می گردد.

 

 لطفا از آوردن فرزندانتان به جلسه خودداری فرماييد.

با تشکر و احترام