افتخارآفرینان ششمین جشنواره جابربن حیان

افتخارآفرینان ششمین جشنواره جابربن حیان

دانشمندان کوچک مهرآیینی در ششمین جشنواره کشوری جابربن حیان افتخارآفریدند.