چه درسی داریم؟!چه کاری داریم؟!

چه درسی داریم؟!چه کاری داریم؟!

 

دانش آموزان عزیز پایه های اول تا ششم

1-لطفا کتابهای درسی جلد گرفته شود همراه با نام گذاری روی جلد کتاب(نام و نام خانوادگی دانش آموز) به مدرسه تحویل داده شود.

(در صورت تمایل اولیا می توانند کتاب درسی را سیمی نمایند)

2- لطفا کلیه لوازم مورد نیاز که لیست آن توسط آموزگار داده شده به دبستان تحویل داده شود.

3-آوردن لیوان شخصی و حوله کوچک دستی الزامی می باشد.

4-برنامه آموزشی دانش آموزان تا زمان کامل شدن پنل دانش آموزی ،توسط آموزگار ارائه می گردد.

با تشکر از همکاری خوب شما والدین ارجمند