اطلاعیه مهم مربوط به سرویس

اطلاعیه مهم مربوط به سرویس

اولیا ارجمند سرویسی:

خواهشمندیم جهت نظم و ساماندهی بهتر در سرویس دهی دبستان لطفا ساعت رفت و برگشت

دانش اموز خود را با راننده مربوطه هماهنگ نمایید.

لطفا خانواده های ارجمند از تحویل فرزند خود به رانندگانی که دارای فرم سرویس مدارس و تاکسی رانی

نیستند جدا خودداری فرمایید.

دبستان در قبال رانندگانی که بدون فرم تایید دبستان و تاکسی رانی باشند هیچگونه مسئولیتی ندارند.

قبلا از همکاری شما والدین گرامی سپاسگزاریم.