روز جهانی سالمندان

روز جهانی سالمندان

مهرآیینی باتو هستم !!!

تو هم روزی مادربزرگ و پدربزرگ می شوی. چشم به در می دوزی که شاید کسی بیاید مهمانت شود.....

بوسه مهر

موی سپید تو، کتاب پربهای تجربه هاست و سینه ات مالامال از آلام زندگی. تو از غصّه ها، قصّه های بسیار شنیده ای.

بر دستانت بوسه میزنم و این بوسه ، بوسه ای به یاد ماندنی ست ....بوسه مهر