بازدید دانش آموزان پایه چهارم به پارک به مناسبت روز جهانی سالمند

بازدید دانش آموزان پایه چهارم به پارک به مناسبت روز جهانی سالمند

بوسه مهر

موی سپید تو، کتاب پربهای تجربه هاست و سینه ات مالامال از آلام زندگی. تو از غصّه ها، قصّه های بسیار شنیده ای.

بر دستانت بوسه میزنم و این بوسه ، بوسه ای به یاد ماندنی ست ....بوسه مهر