جشن آغاز قرآن پایه دوم

جشن آغاز قرآن پایه دوم

فرشته های نورانی امروز آغاز دوستی دوباره خود را با قرآن آغاز کردند

و یادگرفتند چگونه همیشه با قرآن باشند.