جشن عاطفه ها

جشن عاطفه ها

... و باز هم، گره گشای تمام غم ها، دعاست؛ پس قنوتی برای استجابت آرزوها بگیر و تمام بهار را با نوبهار وجودت هدیه کن

با تشکر از اولیا همیشه همراه مهرآیین !