اطلاعیه مربوط به لباس فرم

اطلاعیه مربوط به لباس فرم

 

آن دسته از اولیا عزیز که متقاضی لباس فرم اضافی می باشند

لطفا تا روز چهارشنبه 18 مهر به دفتر دبستان مراجعه کنید.

لطفا قبل از مراجعه حضوری جهت اطلاع از سایز های موجود با دفتر دبستان تماس حاصل فرمایید.