ساعت ملاقات با معلمین

ساعت ملاقات با معلمین

ساعات ملاقات با معلمین

 

اولیای ارجمند لطفا برای تعیین وقت ملاقات با معلم مربوطه،

  جهت هماهنگی بیشتر یک روز قبل از ملاقات با دفتر دبستان تماس حاصل فرمایید.

خواهشمندیم فقط و فقط در روزهای تعیین شده برای ملاقات با معلم مربوطه به دبستان مراجعه فرمایید.

لطفاً بدون تعیین وقت قبلی به دبستان مراجعه نفرمایید.

با تشکر و احترام