اردوی تفریحی آموزشی به کانون پرورش فکری کودکان

اردوی تفریحی آموزشی به کانون پرورش فکری کودکان

امروز نو گلان مهرآیین به مناسبت هفته جهانی کودک برای دیدن نمایش و همچنین فعالیت های هنری

به کانون پرورش فکری کودکان رفتند و ساعاتی را در کنار یکدیگر به خوشی سپری کردند.

 

برای مشاهده عکس ها اینجا کلیک کنید.