برگزیدگان سومین دوره مسابقه کتابخوانی

برگزیدگان سومین دوره مسابقه کتابخوانی

جامعه وقتی فرزانگی و سعادت می یابد که خواندن ، کار روزانه اش باشد.

راستگوترین، بی‌توقع‌ترین، مفیدترین و همیشگی‌ترین رفیق برای هر کسی کتاب است. مارک تواین