برگزاری جلسه هم اندیشی نمایندگان کلاس ها با مدیریت دبستان

برگزاری جلسه هم اندیشی نمایندگان کلاس ها با مدیریت دبستان

 

برگزاری جلسه هم اندیشی نمایندگان کلاس ها با مدیریت در  دبستان تشکیل گردید

در این جلسه مدیریت پس از شنیدن نظرات و پیشنهادات نمایندگان کلاس ها

در رابطه با موضوعات مطرح شده صحبت نمودند.