اطلاعیه تحویل کتاب ICDL

اطلاعیه تحویل کتاب ICDL

اطلاعیه تحویل کتاب ICDL

پایه های پیش دبستان ، اول و دوم

امروز 28 مهرماه به دانش آموزان پایه های پیش دبستان تا دوم کتاب های مربوط به

درس کامپیوتر تحویل داده شد

برای مشاهده ادامه تصاویر اینجا کلیک کنید..