جشن قرآن

جشن قرآن

 

قرآن نوری است که در آن تاریکی یافت نمی شود

و چراغی است که درخشندگی آن زوال نپذیرد، ریسمانی که رشته ی آن محکم و پناهگاهی که قله ی آن بلند و

دریاییست که تشنگان آن ، آبش را تمام نتوانند کشید و شفا دهنده ایست که بیماری های وحشت انگیز را بزداید ،

قرآن بهار دل چشمه های دانش ، سرچشمه ی عدالت و نهر جاری زلال حقیقت است.،

غنچه های مهرآیین امروزدر فضایی معنوی وعطرآگین از انوارالهی گردهم آمدند تا دوستی دوباره خود را

بااین کتاب آسمانی جشن بگیرند

وااز این لحضه به بعد همیشه همنشین و همراه قران کریم باشند.

 

برای مشاهده ادامه تصاویر اینجا کلیک کنید.