اطلاعیه ی برگزاری جلسه تخصصی اولیای پایه اول با آموزگار مربوطه

اطلاعیه ی برگزاری جلسه تخصصی اولیای پایه اول با آموزگار مربوطه

قابل توجه اولیای محترم پایه اول

جلسه ی تخصصی اولیای هر کلاس اول با آموزگار مربوطه (سرکار خانم ها: ثابت ، سعیدی )،

روز  شنبه مورخ 1397/8/5رأس ساعت 16 عصر در دبستان دخترانه مهرآیین برگزار می گردد.

توجه:

اولیای عزیز لطفاً به موارد زیر توجه فرمایید:

1- از آوردن دانش آموزان اکیداً خودداری فرمایید.

2- به ساعت جلسه توجه نموده، چون جلسه رأس ساعت یاد شده شروع و پایان می پذیرد.