جشن آموزش حرف آ

جشن آموزش حرف آ

روزگار می گذرد و روزی می رسد که با دستان قشنگ و پر مهرتان

این خاطرات را ورق می زنید.

 

وبه یاد می آورید کسانی بودند که دستان زیبای شما را در دست گرفته تا در باغ زیبای

دانش قدم نهاده و علم را بیاموزید تا چراغی باشد برای آینده ی روشن و موفقی که رقم می زنید.

بدانید که چهره های مهربانتان برای همیشه  در ذهن ما نقش بسته و باقی می ماند.

جشن آ بر نوآموزان مجموعه مدارس مهرآیین مبارک.

 

برای مشاهده ادامه تصاویر اینجا کلیک کنید.