افتخارآفرینی دانش آموزان مهرآیینی در ریاضیات کشوری کانگورو

افتخارآفرینی دانش آموزان مهرآیینی در ریاضیات کشوری کانگورو

افتخار آفرینی ریاضی دانان کوچک مهرآیینی را درهشتمین دوره مسابقات بین المللی کانگوروی 95

به  خانواده بزرگ مهرآیین تبریک می گوییم.