آموزش حرف م کلاس اولی ها

آموزش حرف م کلاس اولی ها

ماندگاری دیدنی ها ،

در ذهن ما زمانی بیشتر حک می شود

که معنی واژه ها با محبت و مهربانی بر زبان ها جاری شود.

امروز شکل خوردنی های ما دل نشنین تر ، زنگ درس ما شیرین تر بود.

چقدر خوب است همگی شاهد لحظه هایی از تلفیق یادگیری ، همکاری ، هماهنگی برای آموزش بهتر و ماناترباشیم.

با شناخت غذا های سالم و ناسالم واژه ی م ، امروز در ادامه ی دفتر نشانه ها الفبای من نوشته شد.

برای مشاهده سایر عکس ها اینجا کلیک کنید.