آموزش حرف د کلاس اولی ها

آموزش حرف د کلاس اولی ها

درست کردن کیسه های آرد برای تثبیت نشانه د

و آمادگی برای املای آردی

برای مشاهده ادامه تصاویر اینجا کلیک کنید.