روز کتاب و کتابخوانی

روز کتاب و کتابخوانی

خوشبخت، کسی است که به یکی از این دو چیز دسترسی دارد،

یا کتاب های خوب یا دوستانی که اهل کتاب باشند.
ویکتور هوگو

برای مشاهده ادامه تصاویر اینجا کلیک کنید.