اطلاعیه مهم برای پایه اول

اطلاعیه مهم برای پایه اول

قابل توجه اولیای پایه اول

به اطلاع می رساند اولین جلسه آموزش خانواده

با حضور جناب استاد حبیب زاده

در روز سه شنبه مورخ 97/8/29 از ساعت 12 الی 13:30 در دبستان برگزار می گردد

حضور تک تک شما عزیزان موجب امتنان می باشد