بازدید از نمایشگاه کتاب

بازدید از نمایشگاه کتاب

راستگوترین، بی‌توقع‌ترین، مفیدترین و همیشگی‌ترین

رفیق برای هر کسی کتاب است

مارک تواین

بازدید دانش آموزان پایه های پنجم و ششم از نمایشگاه کتاب

برای مشاهده سایر عکس ها اینجا کلیک کنید.