آموزش حرف ت کلاس اولی ها

آموزش حرف ت کلاس اولی ها

ما دو نفر برادر

صدا داریم برابر

در اول توپ هستیم

اول تاج نشستیم

در آخر سوت هستیم

دو جای تی تاپ هستیم

 

برای مشاهده سایر عکس ها اینجا کلیک کنید.