روز خانواده مبارک

روز خانواده مبارک

 

خانواده، آشیان عشق است و پدر ومادر،

همان سایه بان دلسوز و بی منتی که هماره بر سرمان سایه امنیت و آرامش کشیده اند.

به مناسبت روز خانواده ،نمایشگاهی از نقاشی های دانش آموزان در دبستان برگزار شد.