شناخت پرندگان کلاس اولی ها

شناخت پرندگان کلاس اولی ها

امروز دو اردک و یک مرغ مهمان کلاس اولی ها بودند

 دانش آموزان با پوشش بدنی ،تغذیه ، اندام ها و نوع

زندگی و ویژگی های آنها از نزدیک آشنا شدند.

برای مشاهده سایر عکس ها اینجا کلیک کنید.