کسب مقام اول در رشته بسکتبال در شهرستان رشت

کسب مقام اول در رشته بسکتبال در شهرستان رشت

افتخار آفرینی دختران ورزشکار مهرآیینی

در رشته بسکتبال

این افتخار بزرگ را به شما و خانواده بزرگ مهرآیین تبریک عرض می نماییم.