اطلاعیه مهم جلسه آموزش خانواده برای پایه دوم

اطلاعیه مهم جلسه آموزش خانواده برای پایه دوم

قابل توجه اولیای پایه دوم

به اطلاع می رساند جلسه آموزش خانواده

با حضور جناب استاد حبیب زاده

روز سه شنبه مورخ 97/9/13 از ساعت 12 الی 13:30 می باشد.

حضور تک تک شما عزیزان موجب امتنان می باشد.