کسب رتبه 3 کشوری توسط پایه ششم در آزمون تیزهوشان واله

کسب رتبه 3 کشوری توسط پایه ششم در آزمون تیزهوشان واله

زیباست زمانی که در نوبت نتیجه ی زحمات نشسته ایم و

شاهد رتبه سوم کشوری آزمون تیزهوشان واله می باشیم.

این موفقیت را به دانش آموزان عزیز و خانواده بزرگ مهرآیین تبریک می گوییم.