نفرات برتر دومین آزمون کشوری واله پایه ی ششم

نفرات برتر دومین آزمون کشوری واله پایه ی ششم

دانش آموزان پایه ی ششم در دومین مرحله آزمون کشوری واله افتخار آفریدند.