مانور زلزله

مانور زلزله

مدرسه ایمن

جامعه تاب آور

آموزش کمک های اولیه و نیز انواع پناه گیری ها

توسط انجمن امداد هلال احمر

 

برای مشاهده سایر عکس ها اینجا کلیک کنید.