بازدید دانش آموزان از موزه محیط زیست

بازدید دانش آموزان از موزه محیط زیست

امروز  دانش آموزان پیش دبستان ، اول و دوم

به اردوی علمی -پژوهشی  محیط زیست رفتند 

و گونه های مختلف جانداران را از نزدیک مشاهده نمودند.

 

 


برای مشاهده سایر عکس ها اینجا کلیک کنید.