جشن بازگشایی مدرسه

جشن بازگشایی مدرسه

*صدای خنده و هیاهوی بچه ها، امروز سلامی بود به پاییز*

*لبخندشان پنجره مهر را به روی همه ی ما باز کرد.*

** آغاز ماه مهر، ماه مهربانی و تلاش بر دانش آموزان عزیز مبارک**

امروز جشن بازگشایی مدرسه با حضور پرشور دانش آموزان در دبستان برگزار گردید.