چک کردن دندان دانش آموزان پایه ششم

چک کردن دندان دانش آموزان پایه ششم

با تشکر ویژه

از سرکار خانم دکتر محبوبه یاوری

که برای چک کردن دندان دانش آموزان پایه ششم به دبستان تشریف آوردند.