فایل های مربوط به جشنواره جابربن حیان 98-97

فایل های مربوط به جشنواره جابربن حیان 98-97

برای دریافت فایل های جابر روی لینک های زیر کلیک کنید.

فایل 1

فایل 2

فایل 3

فایل 4

فایل 5

فایل 6

فایل 7

فایل 8

فایل 9

فایل 10

فایل 11

فایل 12

فایل 13

 

در صورت هر گونه سوال و ابهام به معلم مربوطه یا

سرکار خانم کریمی معلم پایه پنجم مراجعه کنید.