برگزاری جشن شکوفه ها و غنچه ها

برگزاری جشن شکوفه ها و غنچه ها

همان گونه که فروردین نوید بخش حیات مجدد طبیعت است،

مهر ماه یادآور شور و شعف

و جوشش و کوشش آموزندگان دانش و پرورندگان بینش است.

کاش همیشه دانش آموز بمانیم! کاش هر سال، اول مهر که می شود، همین طور هیجان زده،

منتظر صدای زنگ آغاز سال تحصیلی جدید، در پوست خودمان نگنجیم.
کاش قدر معلم های صمیمی را بیشتر بدانیم!