اطلاعیه جلسه آموزش خانواده پایه پیش دبستان

اطلاعیه جلسه آموزش خانواده پایه پیش دبستان

با محوریت نقش ارتباط عاطفی

در امنیت روانی کودکان

 

اولیای گرامی پایه پیش دبستان

به اطلاع می رساند جلسه مشاوره خانواده

با حضور جناب استاد حبیب زاده

روز سه شنبه مورخ  97/11/30از ساعت 12 الی 13:30 می باشد.

حضور تک تک شما عزیزان موجب امتنان می باشد.